Anders Söderholm, ny GD för UKÄ

­– Min och myndighetens ambition är att behålla och fortsätta att utveckla ett gott samarbete mellan UKÄ och landets universitet och högskolor, säger Anders Söderholm. Den 1 augusti tillträdde han som generaldirektör för UKÄ.

Anders Söderholm utsågs i april till ny generaldirektör för UKÄ. Den 1 augusti tillträdde han posten. Foto: Pernilla Ahlsén

Anders Söderholm utsågs i april till ny generaldirektör för UKÄ. Den 1 augusti tillträdde han posten. Foto: Pernilla Ahlsén

Välkänd i högskolesektorn

I högskolesektorn är Anders Söderholm ett välkänt ansikte, bland annat som tidigare rektor för Mittuniversitetet och Handelshögskolan i Umeå och nu senast som generalsekreterare för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Som rektor var Anders engagerad i rådgivande grupper i framtagandet av det nya system för kvalitetssäkring av högre utbildning som UKÄ nu arbetar med. Han var också med i UKÄ:s insynsråd, där ledamöterna utses av regeringen.

Breddat uppdrag för UKÄ: kvalitetssäkring av forskning

I juli fick UKÄ ett breddat uppdrag från regeringen: ansvar för kvalitetssäkring även av forskning vid universitet och högskolor.

– Utvecklingen av kvalitetssäkringssystemen för utbildning och forskning är givetvis prioriterade områden för UKÄ. Dialogen med företrädare för universitet och högskolor kommer att vara viktig. Dock är även tillsynsuppgiften såväl som analys- och statistikuppdragen centrala delar av myndighetens verksamhet och viktiga för utvecklingen inom universitet och högskolor, säger Anders Söderholm.