UKÄ i Almedalen

Vi finns på plats under Almedalsveckan. Förutom att vi arrangerar ett möte för universitetens och högskolornas rektorer medverkar vi även i flera paneldebatter.

Rektorsfrukost: erfarenhetsutbyte med rektorerna

Arrangör: UKÄ
Tid: 5 juli kl. 07:30-8.30

UKÄ:s tillträdande generaldirektör Anders Söderholm och Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström beskriver nya och befintliga uppdrag samt andra initiativ relaterade till utvärdering av forskning. Rektorerna får ge sina reflektioner utifrån lärosätenas egna erfarenheter som kan vara av värde för utvärdering av forskning på nationell nivå. Mötet är enbart riktat till lärosätenas rektorer.

Hur ska vi lösa lärarbristen?

Arrangör: Lärarförbundet
Tid: 5 juli kl. 09.45-10-30
Plats: Strandvägen 4, DN:s tält

Annika Pontén, tf. myndighetschef för UKÄ deltar i paneldebatten.

Att lösa lärarbristen är ödesfråga för Sverige. I grundskolan minskade andelen behöriga lärare med en procentenhet mellan de två senaste läsåren. Utvecklingen går åt fel håll. Enligt SCB:s prognos från 2014 kommer det att saknas 65 000 lärare 2025. Är det möjligt att förhindra att det blir så illa?

Äras den som äras bör – om doktoranders väg till självständighet

Arrangör: SULF
Tid: 5 juli kl. 10.00-11.00
Plats: Betty Petterssons Hus, UU Campus Gotland, Kaserngatan 1, D24

På seminariet samtalar Anna Ilar, som är ordförande i SULF:s doktorandsektion och doktorand på Karolinska institutet med Sven Stafström från Vetenskapsrådet och Anette Gröjer från UKÄ om konsekvenserna av att så många doktorander upplever att de har problem i relation till handledaren. Vem bär ansvaret och vad kan göras för att förbättra förutsättningarna för framtidens forskare?

Nästa generation av skolledarutbildning – vad kommer efter rektorsprogrammet?

Arrangör: Mittuniversitetets rektorsprogram
Tid: 5 juli kl. 16.00-17.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, B51

Annika Pontén, tf. myndighetschef för UKÄ deltar i paneldebatten.

Skolkommissionens betänkande lyfter fram den professionella utveckling som utvecklingsområde. Det talas om inrättande av en nationell funktion för lärar- och skolledarutveckling liksom ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare. Vad innebär detta för utbildningen?

Kan komplex simuleringsträning öka patientsäkerheten?

Arrangör: Högskolan i Borås
Tid: 6 juli kl. 12.00-13.00
Plats: Strandvägen, H528, Västsvenska Arenan

Viveka Persson, enhetschef på UKÄ, deltar i paneldebatten.

14 procent av patienter vid svenska sjukhus drabbas av en vårdskada under sin sjukhusvistelse – en siffra som oroar. Hur kan vi öka patientsäkerheten? Går det att åstadkomma redan på utbildningsnivå? Kan komplex simuleringsträning vara ett verktyg?