UKÄ följer upp anmälningar mot Sophiahemmet Högskola

UKÄ har fått in tre anmälningar från studenter på Sophiahemmet Högskolas specialistsjuksköterskeprogram med inriktning ambulanssjukvård. Anmälningarna handlar bland annat om utbildningens kvalitet.

Rektorn för Sophiahemmet Högskola har beslutat att tillsätta
en utredning av utbildningen. Utredningen påbörjas nu och ska vara klar vid
terminsstarten hösten 2017. UKÄ har bett om att få ta del av den och vill även
att Sophiahemmet redogör för eventuella åtgärder senast den 29 september 2017.

Efter det kommer UKÄ att ta ställning till hur ärendet ska
hanteras vidare.