Andelen kvinnliga professorer har ökat till 27 procent

Sedan 2006 har antalet kvinnor bland professorerna ökat från 690 till 1 390 helårspersoner, det vill säga en fördubbling på tio år. Det visar ny statistik om personalen vid Sveriges högskolor och universitet.

Antal kvinnor respektive män bland professorer 2006-2016, helårspersoner:

Antal kvinnor respektive män bland professorer 2006-2016, helårspersoner

Andel kvinnor och män bland professorer 2006-2016, helårspersoner:

Om man istället ser till andelen kvinnor (helårspersoner) bland professorerna, så har andelen kvinnor ökat från 17 procent år 2006 till 27 procent år 2016.

Andel kvinnor och män bland professorer 2006-2016, helårspersoner

Andelen kvinnor i högskolans personal

Könsfördelningen bland högskolans personal är totalt sett jämn med 52 procent kvinnor och 48 procent män (antal helårspersoner). Andelen kvinnor varierar dock beroende på anställningskategori. Högst andel kvinnor finns bland den administrativa personalen, 76 procent, medan andelen kvinnor är lägst bland professorerna, 27 procent.

Tabeller per lärosäte med mera

Till SCB:s webbplats med tabeller som visar antal anställda samt helårspersoner fördelade efter universitet/högskola, kön och anställningskategori år 2016

Till UKÄ:s statistikdatabas med all personalstatistik. Här kan du även ladda ned statistiken för egen analys