Konferens i Oslo med Nordiska ministerrådet

"Enhancing the role of teaching and learning in higher education" är titeln på en konferens i Oslo den 19 juni. Konferensen välkomnar deltagare från de nordiska länderna som arbetar med undervisning, kvalitetssäkring eller politik inom högre utbildning.

Innovativa perspektiv på undervisning och inlärning kommer att presenteras av forskare, yrkesverksamma och beslutsfattare.

Konferensen ordnas av Nordiska ministerrådet tillsammans med norska utbildnings- och forskningsdepartementet och NOKUT (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education).

Sverige är, via UKÄ och Utbildningsdepartementet, medarrangör till konferensen och medverkar även i flera av programmets delar.

Sista anmälningsdag är den 19 maj.