Ett kvalitetsdrivande system

I flera debattartiklar skriver Saco:s ordförande Göran Arrius att var fjärde utbildning har brister i kvaliteten. Det är korrekt att resultatet blev så när UKÄ avslutade sina granskningar som pågick mellan 2011
och 2014. Men dessa utbildningar fick ett år på sig att rätta till bristerna.

Våra uppföljningar visar att ett enormt kvalitetsarbete har skett ute på lärosätena. Av de 548 ifrågasatta utbildningarna bedömdes 466 utbildningar ha hög kvalitet efter uppföljningen. 71 utbildningar lades ner av lärosätena själva. Vi drog in 10 examenstillstånd. Bilden idag ser alltså helt annorlunda ut när det gäller kvaliteten på landets högskoleutbildningar.

Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning

Läs mer om utvärderingssystemet 2011-2014 och hur utfallet blev