Skydda antibiotikan

UKÄ deltar i Skydda antibiotikan, en samverkansgrupp mot antibiotikaresistens. 23 myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om att antibiotikaresistensen ökar.

I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom hälso- och sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön för att hejda utvecklingen.

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en låg antibiotikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge både bland människor och bland djur. Men antibiotikaresistensen ökar även här.

Du kan göra små val som gör skillnad:

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, till exempel genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.