UKÄ granskar hanteringen av Macchiarini-ärendet

Med anledning av anmälningar mot Karolinska institutet, KI, från en tidigare anställd samt uppgifter i media granskar UKÄ hur KI tillämpat olika regler i Macchiarini-ärendet.

Enligt UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand är det ett omfattande material som har gåtts igenom, vilket har gjort att utredningen tar lång tid. För att få en så heltäckande bild av ärendet som möjligt inväntade UKÄ KI:s egen utredning och institutets redovisning av åtgärder. Nu ställs frågor till KI:s styrelse, som en komplettering av det underlaget.

Frågor till KI:s styrelse

– Som tillsynsmyndighet över KI granskar UKÄ hur institutet tillämpat olika regler i ärendet under åren 2013-2015. Vi har ställt frågor till KI:s styrelse som handlar bland annat om hanteringen av anmälningar mot Macchiarini om oredlighet i forskning och hur det gått till när hans anställningar förlängts. Vi vill också att KI ska inkomma med sina nya regler gällande anställdas bisysslor, säger Christian Sjöstrand.

Uttalande från UKÄ kommer senare

– Vi har svarat anmälaren och kommenterat de olika frågor han tagit upp. När KI:s styrelse har besvarat de frågor vi nu ställer kommer vi att uttala oss om hur olika regler har följts i ärendet. Vi kommer också att ta ställning till vilka fortsatta tillsynsåtgärder som behövs, säger Christian Sjöstrand.

Granskningen omfattar enbart åren 2013-2015. Anledningen till det är enligt Christian Sjöstrand att det inte är lämpligt att UKÄ utreder händelser som inträffat under den tid som myndighetens tidigare chef Harriet Wallberg var rektor för KI.