Vägledning för läro­sätes­granskningarna

I dag publiceras vägledningen för pilotgranskningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

UKÄ arbetar just nu med att ta fram vägledningar för de olika granskningarna i det nya kvalitetssäkringssystemet. De riktar sig både till lärosätena och bedömarna. Nu är vägledningen för pilotgranskningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete klar.

I december publicerar vi ytterligare två vägledningar som
rör examenstillståndsprövningar och den tematiska utvärderingen om hållbar
utveckling.

Läs mer om UKÄ:s pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete