Universitetskansler ersätts av generaldirektör

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, har i dag fattat beslut att titeln universitetskansler försvinner.

– Genom att byta universitetskansler mot generaldirektör vill jag tydliggöra att verksamheten är en myndighet med uppdrag att kvalitetsgranska utbildningar, men också att granska lärosätena och deras kvalitetsarbete, säger Helene Hellmark Knutsson i en intervju i Universitetsläraren.

Med anledning av att kanslerstiteln försvinner kommer UKÄ sannolikt att byta namn, men den förändringen har Utbildningsdepartementet ännu inte hunnit bereda.

Till Universitetsläraren och artikeln Universitetskanslern skrotas och ersätts av generaldirektör