Tidsplan för granskningar 2017-2022

I dag presenterar UKÄ en preliminär tidsplan för kvalitets­säkrings­granskningarna under de kommande sex åren.

För år 2017 finns uppgifter om vilka universitet och högskolor som är berörda vid respektive granskning.

Tidsplanen för UKÄ:s granskningar av kvaliteten i högre utbildning