UKÄ begär svar från Göteborgs universitet om 95 anställningar

Tidigare anställda vid Göteborgs universitet har anmält lärosätet till UKÄ. Anmälan rör hanteringen av 95 anställningar vid Göteborgs universitet.

Anmälarna uppger att universitetet brister i sin skyldighet att lysa ut anställningar och att lärosätet har skapat en ordning där personer systematiskt blivit felaktigt inlasade.

Samma anmälan har även inkommit till Göteborgs universitet. Med anledning av anmälan har universitetets internrevision själva utrett ärendet. Internrevisionen konstaterar att felaktigheter har begåtts.

UKÄ utgår från internrevisionens slutsatser och begär nu att universitetet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits. Universitetet ska även redogöra för vilka åtgärder som kommer att vidtas, för att säkerställa att något liknande inte inträffar igen.