Halvtid för projekt om hur kurser
klassificeras

– Vi har fått in väldigt bra underlag från enkäter och dialogmöten. Nu håller vi på med djupstudier av ett antal utvalda lärosäten, säger Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör vid Umeå universitet, som leder projektet.

Hur kurser klassificeras styr den ekonomiska ersättning som lärosätena får. UKÄ har fått ett regeringsuppdrag att göra en särskild uppföljning av ersättningsbeloppen.

I projektet ingår bland annat att titta på kursklassificeringen vid lärosätena, om klassificeringarna ändrat sig över tid och om de görs likartat på lärosätena.

Per Ragnarsson

Per Ragnarsson

Enkätundersökning bland lärosäten

– Vad vi gjort hittills är bland annat att sammanställa en enkätundersökning som vi gjorde bland lärosätena i våras. Den hade väldigt bra svarsfrekvens, vilket vi är glada för. Vi är också nöjda med de synpunkter och redogörelser vi samlade in på de dialogmöten vi anordnade under hösten, säger Per Ragnarsson.

Fördjupande studier

Just nu görs djupstudier av ett antal utbildningar vid ett par lärosäten. Projektgruppen har också specialstuderat socionomprogram och ämnet engelska i samarbete med berörda lärosäten.

Projektgruppen har hittills kunnat konstatera att det finns en hel del skillnader i hur lärosätena klassificerar till exempel socionomprogrammen, säger Per Ragnarsson.

Projektet ska rapporteras till regeringen i februari 2017.