Universitetskanslern avgår

Harriet Wallberg avgår som universitetskansler.

Ställföreträdande myndighetschef Annika Pontén går in i Harriet Wallbergs ställe i avvaktan på beslut från regeringen.