UKÄ tar klivet ut i Europa

UKÄ har fått EU-medel för att leda ett projekt som ska kvalitetssäkra europeiska utbildningar inom mänskliga rättigheter.
– Det här öppnar nya möjligheter att fördjupa vårt internationella samarbete. Vi hoppas också att projektet ska inspirera lärosäten att utveckla undervisningen inom området, säger Kristina Tegler Jerselius, som leder Erasmus+ projektet vid UKÄ.

Projektet kallas MEHR, Modernity, Eduction and Human Rights, och finansieras av EU-programmet Erasmus+. UKÄ har fått nästan tre miljoner kronor för att leda projektet.

Det är första gången som UKÄ leder ett internationellt projekt av detta slag. Förutom Sverige deltar även Kroatien och Portugal. Arbetet startar i september i år och pågår fram till 2019, då det avslutas med en stor internationell konferens i Bryssel. Projektet fokuserar på mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Eftersom kvaliteten i undervisningen om mänskliga rättigheter varierar inom och mellan de europeiska länderna är UKÄ:s syfte att utveckla gemensamma verktyg för att utvärdera undervisningen och kvalitetssäkra den.

– Det är viktigt att de studenter som avlägger examen har den kompetens och de färdigheter som krävs i arbetslivet. Den handlar bland annat om att kunna ingripa när de mänskliga rättigheterna kränks. Därför är en kvalitetssäkring av sådan undervisning angelägen, säger Kristina Tegler Jerselius.

Fördjupning av tidigare studie om mänskliga rättigheter

I det svenska projektet som leds av UKÄ ingår även Karolinska institutet (KI) och den europeiska studentorganisationen ESU, en paraplyorganisation för Europas nationella studentföreningar. ESU ska lyfta frågor som rör studentinflytande och studentcentrerat lärande. De ska tillsammans studera hur olika utbildningar inom medicin och social omsorg tar upp mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn. Det blir alltså frågan om ett genusperspektiv på mänskliga rättigheter.

Det blir en fördjupning av den kartläggning UKÄ gjorde förra året på regeringens uppdrag. Studien visade att det finns stora skillnader mellan olika lärosäten och olika utbildningar när det gäller mäns våld mot kvinnor, säger Kristina Tegler Jerselius.

Även Portugal och Kroatien arbetar i varsitt team som består av ett lärosäte, en organisation som arbetar med kvalitetssäkring av högskolan och ESU. I Portugal ska de kvalitetssäkra undervisningen om interkulturella färdigheter i landets ingenjörs- och geografiutbildningar och i Kroatien ska deras team rikta in sig på deras lärarutbildningar.

Erasmus+

För UKÄ kommer det internationella samarbetet Erasmus+ att bjuda på nya utmaningar:
– De olika deltagarländernas högskoleutbildningar skiljer sig mycket åt, vilket gör att det finns olika utgångspunkter. Men det är också det som gör det intressant. Det är nyttigt för oss att byta perspektiv, säger Kristina Tegler Jerselius.