UKÄ offentliggör förslag till nytt kvalitets­säkrings­system

UKÄ har i uppdrag att ta fram ett nytt system för att säkra kvaliteten på landets högskoleutbildningar.

För att få med olika perspektiv i metodutvecklingsarbetet redan från start har UKÄ ett antal rådgivande grupper och referensgrupper, varav en internationell, som på olika sätt bistår eller har bistått i arbetet.

Beslut om kvalitetssäkringssystem hösten 2016

Nu finns ett förslag som kommer att diskuteras vid ett flertal dialogmöten i maj och juni 2016. Det finns även möjlighet att lämna synpunkter på vår webbplats. Vi är angelägna om att få feedback på förslaget.

Beslut om hur kvalitetsäkringssystemet ska se ut fattas i september 2016.