Nytt projekt om hur kurser klassificeras igång

Hur utbildningar och kurser vid lärosätena klassificeras styr den ersättning lärosätena får. Riksrevisionen har tidigare påpekat att lärosätena förändrat sin klassificering av kurser till utbildningsområden som ger högre ersättning. UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur ersättningsbeloppen används.

Per Ragnarsson

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör vid Umeå universitet, är rekryterad för att leda uppdraget Uppföljning av ersättningsbelopp för högre utbildning.

– Jag och en grupp från UKÄ ska göra är en särskild uppföljning av ersättningsbeloppen. Vi ska titta på kursklassificeringen vid lärosätena eftersom det finns ett samband mellan hur kurserna klassificeras och lärosätenas totala ersättning. Det finns en rad frågor att besvara. Har kursklassificeringarna ändrat sig över tid? Görs det på samma sätt på lärosätena? Påverkar det lärosätenas effektivitet? säger Per Ragnarsson.

Dialogen med lärosätena viktig

– Det här är ett spännande uppdrag, eftersom ersättningsystemet är så centralt för lärosätena. Förhoppningen är att det ska kunna bidra till att få en likvärdighet kring hur klassificeringen sker Lärosätena ska absolut inte detaljstyras men att de ska ha samma ekonomiska förutsättningar är rimligt inte minst för studenterna, säger Per Ragnarsson.

Han betonar att dialogen med lärosätena är viktig. Som en del i det planeras redan en rad seminarier runtom i landet i höst.

– Efter sommaren ska vi ha seminarier på lärosätena där vi kan presentera de preliminära analyserna och resultaten och även stämma av de förslag till förändringar som vi eventuellt har då. Det är viktigt att lärosätena är involverade i det här arbetet. Jag har själv jobbat med kursklassificeringar på Umeå universitet och det är inte så enkelt att hålla en tydlig linje, speciellt inte över tid. Det skulle vara bra att ha lite mer att hålla sig till, men utan detaljstyrning, säger Per Ragnarsson.