Stipendiestiftelse kan öka internationellt utbyte

Antalet studenter från länder utanför Europa minskade drastiskt när Sverige införde studieavgifter 2011. Nu föreslår UKÄ tillsammans med flera andra organisationer att det inrättas en nationell stipendiestiftelse för att öka det internationella utbytet. Enligt förslaget kan stiftelsen finansieras av vinsten från fastighetsbolaget Akademiska hus.

Vi behöver ha internationella studenter på alla nivåer. Det breddar perspektiven och ger kontakter och kunskaper som behövs i vårt globaliserade samhälle, för både studenter och lärare. Det är viktigt för internationaliseringen av högre utbildning, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

Saknas finansiering för freeemover-studenter

År 2011 införde svenska lärosäten studieavgifter för så kallade freemover-studenter från tredjeland. Det är studenter som kommer från länder utanför EU/ESS och Schweiz och som inte deltar i utbytesprogram. Studieavgifterna ledde till att antalet nya freemover-studenter från tredje land minskade från 7 390 till 1 450 mellan höstterminerna 2010 och 2011.

Fem år senare har lärosätena genom olika insatser fått antalet freemover-studenter att öka igen, men det är fortfarande långt kvar innan de är uppe i samma nivåer som 2010.

Frågan aktualiserades under årets rektorsresa till Sydafrika och Botswana. Rektorsresan är en del av UKÄs program för ledarskapsutveckling och anordnades i samarbete med Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Med på resan var fyra forskningsfinansiärer och tretton rektorer från svenska lärosäten.

– Under resan kom det fram att många svenska lärosäten har samarbetsavtal med lärosäten i Afrika, men att det ändå är väldigt få studenter som reser emellan. Det stora hindret är att det saknas finansiering. Vi besökte en lång rad lärosäten i Sydafrika och Botswana och alla tog upp samma sak, säger Harriet Wallberg.

Nationell stipendiestiftelse en möjlig åtgärd

Nu föreslår hon, tillsammans med representanter för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Svenska Institutet (SI), Uppsala universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR), att det inrättas en nationell stipendiestiftelse för att öka det internationella utbytet.

– Förmånliga stipendier är ett effektivt sätt att locka hit fler studenter och en stiftelse är bra för att den står fri från politiskt inflytande och är ett stabilt sätt att få till en finansiering, säger Harriet Wallberg.

Enligt förslaget bör grundplåten komma från statliga medel och medfinansieras av näringslivet och pengar som lärosätena själva samlar in. Eva Åkesson, rektor på Uppsala Universitet föreslår att vinsten från Akademiska hus används till att finansiera stiftelsen.

Harriet Wallberg tycker att det är ett bra förslag.

– Det är statliga pengar som kommer från högskolesektorn. Om vi använder delar av vinsten till att finansiera stiftelsen skulle det innebära att pengarna återförs till sektorn, säger hon.