Lärarutbildningen först ut

Hösten 2016 startar en utvärdering av åtta lärarutbildningar.
– Det är en pilotomgång där vi testar den kommande modellen för att utvärdera kvalitén på högskoleutbildningar, säger Lee Gleichmann Linnarsson.

UKÄ är just nu inne i en intensiv period med att ta fram konkreta förslag till ett nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning. Enligt regeringens skrivelse ska framför allt utbildningar som leder till legitimationsyrken utvärderas regelbundet. UKÄ har därför valt ut lärarutbildningen som ett pilotprojekt.

Den nya lärarutbildningen som infördes 2011 har aldrig utvärderats, säger Lee Gleichmann Linnarsson, som projektleder utvärderingen av lärarutbildningen på UKÄ.

Åtta universitet och högskolor deltar

UKÄ gick ut med en förfrågan om att delta i piloten till samtliga lärosäten som erbjuder förskollärar- och grundskollärarutbildningar. Bland dem som vill vara med har nu åtta utbildningar valts ut.

– Både stora och små lärosäten ingår, från söder till norr. Vi har just nu ett nära samarbete med en rådgivande grupp med kunniga personer inom lärarutbildningen. De tittar bland annat på vilka av examensmålen som ska utvärderas.

Input från lärosätena

UKÄ har även bjudit in alla universitet och högskolor till dialogmöten om förslaget till ett nytt kvalitetssystem där utbildningsutvärderingar ingår som en del.

– Vi ser fram emot dessa möten som kommer att vara avgörande för den fortsatta utformningen av systemet. Regeringen betonar till exempel att utbildningarna ska vara användbara på arbetsmarknaden. Hur den aspekten ska ingå i alla våra utvärderingar kommer sannolikt att bli en fråga för diskussion, menar Lee Gleichmann Linnarsson.

Beslut om det nya kvalitetssystemet fattas i september. I början av oktober kör UKÄ igång med utvärderingen av de åtta lärarutbildningarna.

– Vi räknar med att vara klara i slutet av 2017. Vi kommer att ta tillvara på alla erfarenheter från den här piloten så att systemet ska bli riktigt bra inför att ordinarie utvärderingar startar på allvar.

Utöver utvärderingar av specifika utbildningar, såsom lärarutbildningen, ska kvalitetssystemet även bestå av examenstillståndsprövningar, granskningar av lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbeten samt tematiska utvärderingar.

Utbildningar som ingår i piloten:

  • Högskolan Kristianstad – Förskollärarutbildning
  • Mälardalens högskola – Förskollärarutbildning
  • Högskolan i Jönköping – Grundlärarutbildning fritidshem
  • Umeå universitet – Grundlärarutbildning fritidshem
  • Karlstads universitet – Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3
  • Linköpings universitet – Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3
  • Göteborgs universitet – Grundlärarutbildning åk 4-6
  • Malmö högskola – Grundlärarutbildning åk 4-6