Förslag om MOOCs nu på remiss

I dag har regeringen skickat ut UKÄs förslag om öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola på remiss. Förslaget går ut till 55 remissinstanser som ska svara senast den 31 augusti 2016. Även andra remissinstanser är välkomna att lämna synpunkter.

Öppna nätbaserade kurser

MOOCs står för Massive Open Online Courses och är öppna nätbaserade kurser som är fritt tillgängliga via internet. Vem som helst kan delta i kurserna, det finns inga formella förkunskapskrav och det görs ingen antagning.

UKÄ:s förslag för MOOCs

UKÄ har på uppdrag av regeringen utrett möjligheter och eventuella hinder med att införa MOOCs i svensk högskola. I UKÄ:s förslag, som presenterades i januari 2016, föreslås att MOOCs ska kunna rymmas och finansieras inom högskolan. Den nya utbildningsformen ska vara en möjlighet för lärosätena, inte ett uppdrag.

– MOOCs står för en i grunden positiv utveckling, att göra kunskap tillgänglig för stora grupper människor. Den nya utbildningsformen kan bidra till det livslånga lärandet och att höja kunskapsnivån i samhället. Den ger också svenska lärosäten möjlighet att profilera sig internationellt. Det är bra för Sverige, sa universitetskansler Harriet Wallberg när UKÄ presenterade sitt förslag i januari 2016.