Internationella sakkunniga om nya kvalitetssäkringssystemet

Den 25 februari 2016 sammanträdde UKÄ och referensgruppen som består av internationella sakkunniga inom kvalitetssäkringsområdet för att diskutera det nya kvalitetssäkringssystemet.

– Den internationella referensgruppen kommer att vara till stort hjälp i utvecklingen av det nya kvalitetssystemet. Vid mötet diskuterade vi bland annat vikten av att ha ett uttalat syfte med varje del i ett kvalitetssystem, vilket i sin tur påverkar respektive dels utformning och fokus, säger Karin Järplid Linde som är chef för utvärderingsavdelningen.

Deltagare från den internationella referensgruppen

  • Fiona Crozier, QAA, Storbritannien
  • Hanne Foss Hansen, Köpenhamns universitet, Danmark
  • Achim Hopbach, AQ Austria, Österrike

Deltagare från UKÄ

  • Harriet Wallberg, universitetskansler och professor
  • Karin Järplid Linde, chef för utvärderingsavdelningen
  • Tomas Egeltoft, projektledare vid UKÄ
  • Jeanette Johansen, projektledare vid UKÄ

Joseph Grifol, AQU Catalunia, Spanien, som ingår i den internationella referensgruppen kunde inte delta vid torsdagens möte.