UKÄ utreder anonym anmälan mot Konsthögskolan

En anonym anmälan med hänvisning till ”stora delar av Kungl. Konsthögskolans personal” har skickats till bland annat UKÄ. Vi utreder normalt inte anonyma anmälningar men kan göra det när det gäller frågor som är av större vikt utifrån ett tillsynsperspektiv.

UKÄ har valt att utreda vissa av frågorna i anmälan och bett Kungl. Konsthögskolans styrelse att kommentera frågorna. Det gäller bland annat hur det gått till när en stipendiat utsetts och när några personer anställts samt hur en lärarrepresentant i styrelsen valts.