Högskolan i siffror

Vill du få en snabb överblick på Högskolesverige? UKÄ har utvecklat en animation som visar den senaste statistiken för sökande, studenter, doktorander, examinerade, personal samt kostnader/ekonomi.

UKÄ får många frågor om statistik i högskolan. Det kan handla om hur många sökande det var till en viss högskola under en viss termin, eller hur många doktorander vi har i Sverige idag jämfört med för fem år sen. Därför har vi valt att utveckla en animation som gör det lätt att få reda på dessa uppgifter. Du kan välja att se statistiken för hela riket eller uppdelat per lärosäte. De senaste fem åren finns redovisade i både tabeller och diagram.

Vi hoppas att denna satsning kommer att bidra till att vår statistik blir mer tillgänglig. För den som har djupare intresse för siffrorna finns även vår Statistikdatabas för högskolan, säger Niklas Karlsson på UKÄ:s analysavdelning.

Högskolan i siffror