UKÄ begär in kommande KI-utredning

I media har återkommande rapporterats om den vid Karolinska institutet anställde forskaren Paolo Macchiarini och hans verksamhet vid lärosätet. UKÄ har även mottagit en anmälan mot Karolinska institutet (KI).

Styrelsen vid Karolinska institutet har enligt ett pressmeddelande den 4 februari 2016 beslutat att initiera en granskning av Macchiarinis verksamhet vid lärosätet. UKÄ har begärt in den kommande utredningen så snart den är färdigställd, liksom en redogörelse från Karolinska institutet för vilka åtgärder som utredningen föranleder. Beslut om hur ärendet ska hanteras vid UKÄ kommer att fattas efter att ämbetet fått in begärt underlag.

Hantering av jäv i KI-ärendet

Universitetskansler Harriet Wallberg har inte varit, och kommer inte att vara, inblandad i UKÄ:s tillsynsärende som gäller Karolinska institutet (KI) och forskaren Paolo Macchiarini.