Både kontroll och utveckling i nytt förslag till kvalitetssystem

Idag har regeringen lämnat ett förslag till riksdagen på ett nytt system som ska säkra kvaliteten på utbildningarna och främja kvalitetsutvecklingen vid Sveriges universitet och högskolor.

– Det är positivt att regeringen nu har lagt fram en skrivelse till riksdagen om förslag till ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Jag ser fram emot att UKÄ inom en snar framtid ska få ett uppdrag att utveckla det nya systemet, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

Våren 2014 fick Harriet Wallberg, innan hon ännu tillträtt som kansler, uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Förslaget presenterades sent på hösten samma år. Efter en remissrunda där stort stöd uttrycktes för förslaget, så har nu utbildningsdepartementet sammanställt sitt förslag i en skrivelse som ska behandlas i riksdagen.

– Att systemet ska vara inriktat både på kontroll och på kvalitetsutveckling överensstämmer med det förslag som jag presenterade, säger Harriet Wallberg.