Färdriktning mot framtiden för UKÄ

UKÄ ska vara högskolesektorns självklara kunskapskälla och våra resultat ska vara till nytta. Så beskriver universitetskansler Harriet Wallberg UKÄ:s mål och föresatser som de manifesteras i en ny strategi för myndigheten.

Strategin har precis antagits och det sammanfaller med att den första stora konferensen i UKÄ:s regi går av stapeln. Konferensen ”Vi flyttar fram positionerna” äger rum den 23-24 november 2015 i samarbete med Stockholms universitet.

– Vår konferens speglar mycket av vad vi uttrycker i strategin. Stora förändringar pågår i vår omvärld och UKÄ ska erbjuda utrymme för att förstå, diskutera och hitta gemensamma lösningar på det som sker. Ett enskilt lärosäte har inte samma möjlighet att ha överblick, men det är en självklar uppgift för UKÄ, säger Harriet Wallberg.

En mer synlig och dialoginriktad myndighet

De strategiska vägval som UKÄ nu gör innebär att sektorn kommer att få se mer av myndigheten.

– Vi kommer att vara mer proaktiva, synas mer och ha mer dialog. Vi ska peka på områden där det krävs åtgärder. Vi ska fungera som en väckarklocka för sektorn.

De teman som tas upp på den kommande konferensen är exempel på detta. Det ska handla om hur samspelet mellan utbildning och forskning kan bli tätare, om kvalitetsarbete och om frågor som rör resurser och dimensionering.

– Det är avgörande att vi alla lyckas ta oss an dessa områden för att svensk högre utbildning ska kunna bidra till att utveckla Sverige som kunskapssamhälle.

UKÄ:s strategi har ett femårigt perspektiv och det är nödvändigt att ha en sådan genomtänkt långsiktighet, enligt Harriet Wallberg.

– Vi lägger medvetet om vårt arbetssätt för att vi ska kunna bli till så stor nytta för sektorn som möjligt i denna föränderliga tid. Internt ska vi i ännu högre grad vinnlägga oss om att utnyttja vår samlade potential och då behöver medarbetarna se vilken riktning vi ska gå emot.

Undersökningar med UKÄ:s intressenter

I arbetet med strategin så har UKÄ låtit genomföra två undersökningar med de närmaste intressenterna, för att få veta hur UKÄ uppfattas och vad sektorn efterfrågar när det gäller verksamheten.

– Det var uppmuntrande att undersökningarna visade att sektorn har mycket stort förtroende för oss. Vi anses vara seriösa och trovärdiga, det är mycket positivt.

– Sedan får vi ta till oss att vi bör bli tydligare och mer samverkansinriktade.

– Eftersom vi är en relativt ny myndighet är det inte så konstigt att vi inte är så kända än, men det ska vi förstås arbeta för. Likaså måste vi i ännu högre grad samverka både internt och med sektorn, tidigare har vi nog varit lite för upptagna med vårt eget arbete. Vi på UKÄ är starkt engagerade i allt vi gör, och det kommer att märkas ännu mer.

Granskning och utveckling – en möjlig kombination

Strategins titel Granskning för utveckling antyder att UKÄ ska förena sitt granskande uppdrag med att också bidra till utveckling. Är det möjligt att få ihop detta?

– Det går absolut, säger Harriet Wallberg. Vi betonar dialog och samverkan men ska samtidigt ha integritet, både gentemot statsmakterna och gentemot sektorn, och kunna ta obekväma beslut. Vår granskning syftar ju till att studenterna ska erbjudas en utbildning med så hög kvalitet som möjligt.