MOOCs-utredning tar form

Utvecklingen av den digitala tekniken öppnar nya möjligheter även på utbildningsområdet. Flera svenska lärosäten har redan startat öppen nätbaserad utbildning, så kallade MOOCs, men frågorna är många. I början av 2016 lägger UKÄ fram sin utredning med förslag på om, och i så fall hur, MOOCs kan införas i den svenska högskolan och vad det skulle innebära.

MOOCs (Massive Open Online Courses) innebär att betydligt fler människor över hela världen får möjlighet att ta del av utbildning.

– MOOCs är en viktig fråga inom högskolesektorn. Det finns många aspekter som är oklara, exempelvis hur denna typ av utbildning kan finansieras. Jag hoppas att det arbete vi nu gör blir en bra utgångspunkt för hur öppen nätbaserad utbildning kan integreras i svensk högskola, säger Marie Kahlroth på UKÄ som leder regeringsuppdraget om MOOCs.

Enkät och workshop om MOOCs

UKÄ har med hjälp av en enkätundersökning samlat in uppgifter om hur stort intresset för MOOCs är bland svenska lärosäten, deras erfarenheter av MOOCs och synpunkter på vilka frågor som behöver utredas.

Enkätresultatet och UKÄ:s preliminära bedömningar och förslag kommer att presenteras och diskuteras på en workshop den 16 november 2015, då representanter för svenska lärosäten deltar. Därefter fortsätter arbetet med utredningen som presenteras för regeringen i slutet av januari 2016.

Ta del av utredningen i januari

På förmiddagen den 27 januari 2016 arrangerar UKÄ ett seminarium i samband med att utredningen presenteras.

UKÄ har i uppdrag att utreda möjligheter och eventuella hinder med ett införande av öppen nätbaserad utbildning, s.k. MOOCs, i svensk högskola. Analysen ska göras i relation till den internationella utvecklingen. I uppdraget ingår att föreslå om och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning MOOCs skulle kunna rymmas inom ramen för den svenska högskolan och vilka konsekvenser det skulle få.