Enkäter till studenter och doktorander

Nu skickar UKÄ via SCB ut enkäter till cirka 11 000 studenter och 10 000 doktorander. Undersökningsresultatet kommer att presenteras i Student- och Doktorandspeglarna.

Samtliga lärosäten ingår

Student- och Doktorandspeglarna är UKÄ:s stora enkätundersökning om hur studenter och doktorander upplever sina studier och sin studiesituation. Samtliga lärosäten ingår i urvalet.

Nationell bild av studenters och doktoranders situation

Förhoppningen är att undersökningen ska ge en nationell bild av vad studenter och doktorander tycker. Resultatet kan också, med tillräckligt många svarande, brytas ner på lärosätesnivå och på utbildningsområdesnivå vilket gör det möjligt att göra fler jämförelser.

Utöver högskolorna riktar sig undersökningsresultatet även till regeringen, studentkårer, politiker och andra beslutsfattare för att de ska få en bild av vad studenterna och doktoranderna i Sverige tycker om sin utbildning.

Tidigare undersökningar ger möjlighet till jämförelser över tid

UKÄ:s föregångare Högskoleverket har tidigare genomfört två omgångar av Student- och Doktorandspeglarna. Den pågående undersökningen utformas på ett sätt som gör det möjligt att göra kopplingar och jämförelser över tid. Förhoppningen är att många tar sig tid att svara på enkäten och bidra till utvecklingen av högre utbildning.