Fler freemover-studenter från tredjeland

Under läsåret 2014/15 var det 21 800 studenter som studerade för första gången i Sverige. Det är en ökning med 500 studenter jämfört med läsåret innan.

Utbytesstudenterna har minskat med 600 och var 13 200 medan det skedde en ökning av 1 100 freemover-studenter till 8 600. Det är antalet freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som har ökat mest och dessa uppgick till 3 100 vilket är en ökning med 1 000 studenter. Totalt kom 7 600 studenter (inklusive utbytesstudenter) från dessa länder under läsåret 2014/15.