”Bluffuniversitet” och UKÄ:s roll

Media har beskrivit problem med utbildningsanordnare som felaktigt påstått att de ger högskoleutbildning. Apropå frågor till UKÄ så redovisar vi här vad vår roll är när det gäller denna företeelse.

UKÄ har tillsyn över de statliga lärosätena och över de privata universitet och högskolor som har regeringens tillstånd att ge examina enligt de statliga reglerna. Det fenomen som kallas ”bluffuniversitet” är ”en organisation eller enskild som utfärdar och säljer falska eller värdelösa betygshandlingar utan att ställa egentliga krav på studier och utan att någon erkänd myndighet eller organisation utövar tillsyn över verksamheten” (Högskoleverket, 2005).

UKÄ har inte tillsyn över dessa ”bluffuniversitet”. Däremot är det UKÄ:s uppgift att informera regeringen om någon skulle ge en svensk examen utan att ha tillstånd. Regeringen skulle då kunna hota med böter (vite) för att få organisationen eller personen att sluta att ge examen.

Inga skyddade benämningar

Benämningarna ”universitet” och ”högskola” är inte skyddade i Sverige och det är möjligt för en organisation att kalla sig universitet eller högskola. Utländska universitet kan ge utbildning i Sverige och ge en examen enligt sitt hemlands regler. Men om ett sådant universitet skulle ge en svensk examen skulle UKÄ agera.

Problemet när det gäller ”bluffuniversitet” är att de endast finns på internet och saknar fysisk adress. Uppgifter i media ger dock intryck av att det finns en aktör som både har en fysisk adress i Sverige och utger sig för att utfärda en svensk examen.

UKÄ kommer att utreda detta närmare och, om uppgifterna visar sig stämma, informera regeringen.