Ny metod för kvalitetsgranskning – externa grupper utsedda

UKÄ tar hjälp av externa referensgrupper och en extern arbetsgrupp i utvecklingen av ny metod för kvalitetsgranskning av högre utbildning. Syftet är att få med olika perspektiv i metodarbetet redan från start. UKÄ har även beslutat att översätta ESG till svenska.

En av de referensgrupper som ska medverka i UKÄ:s metodutvecklingsarbete för granskning av högre utbildning består av representanter för lärosäten, inklusive studenter och doktorander. En annan består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och efter sommaren återstår att bilda en internationell referensgrupp. Även en rådgivande arbetsgrupp är utsedd.

God samverkan är avgörande

– Det är helt avgörande för ett bra resultat att vi i detta arbete samverkar med olika intressenter. Vi ska både använda de erfarenheter och lärdomar som finns från tidigare interna och externa granskningssystem och utveckla något nytt. Allt för att utveckla svensk högre utbildning, säger Tomas Egeltoft, projektansvarig för framtagandet av ny metod för kvalitetsgranskning.

Några av utgångspunkterna i metodarbetet är att skapa ett nytt samlat system för UKÄs granskningar och att vi på lämpligt sätt ska använda nya ESG, European Standards and Guidelines. UKÄ har därför beslutat att översätta de nya ESG till svenska, som ett led i arbetet med ett nytt kvalitetssäkringssystem.