UKÄ testar utökad tid vid examenstillståndsprövningar

Möjligheten med utökad tid för prövning av examenstillstånd kommer att testas i en pilotomgång. I undantagsfall kan det vara rimligt att medge utrymme för de ansökande att inkomma med kompletteringar.

Utgångspunkten vid examenstillståndsprövning är att utbildningarna uppfyller de krav som anges i lag och förordning. UKÄ:s hållning är att grundprinciperna för beslutsförfarandet är väl fungerande och ligger fast, men att principerna vid myndighetens ställningstagande till de sakkunnigas yttrande behöver ses över.

Vissa lärosäten har svårt att leva upp till uppsatta krav innan dess att utbildningen har fått formellt tillstånd att starta. UKÄ menar att det i undantagsfall kan vara rimligt att utöka tiden för en prövning, och därmed ge utrymme för de ansökande att inkomma med kompletteringar.

Pilotomgång under våren 2015

Möjligheten med utökad tid för prövning kommer att testas i en pilotomgång, inom ramen för de tillståndsprövningar som pågår våren 2015. Huvudsyftet med piloten är att utifrån den avgöra om förfarandet ska införas generellt och därmed föras in i styrdokumenten för examenstillståndsprövningarna. Pilotarbetet avgränsas till att omfatta ansökningar inkomna mellan den 1 september 2014 och den 1 april 2015.