Inspel till strategi för internationalisering av svensk högre utbildning

Strategin för internationalisering av den högre utbildningen behöver förtydligas, omfokuseras och samordnas med andra politikområden. Det skriver UKÄ tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR), Svenska Institutet och SUHF i en gemensam skrivelse till regeringen.

Tre övergripande mål föreslås

I skrivelsen föreslås tre övergripande mål:

  • att stärka Sverige som kunskapsnation
  • öka förmågan att attrahera internationell talang
  • utveckla ett förhållningssätt av globalt ansvar

Betona den högre utbildningens ansvar

En ny strategi bör betona den högre utbildningens ansvar att genom sin forskning och utbildning aktivt påverka en sådan global utveckling, samtidigt som den även fortsättningsvis betonar vikten av ett internationellt engagemang för Sveriges konkurrenskraft och utveckling.

Öka den globala närvaron

Det är ett vitalt svenskt intresse att vi har god förmåga att attrahera talang, både i form av välmotiverade studenter och engagerade forskare. Det finns ett behov av att öka den globala närvaron och att stärka synligheten av svensk högre utbildning och forskning på den internationella arenan, samt att skapa en förbättrad nationell förmåga att fånga upp initiativ och händelser i andra länder som kan ha betydelse för svensk utbildning och forskning.

Svensk högre utbildning behöver ge studenter goda förutsättningar för att utveckla förmågan att se sig själva och utbildningens kunskapsområde i ett internationellt sammanhang och att göra internationella jämförelser och reflektioner.