UKÄ med i jämställdhetssatsning

UKÄ ingår i regeringens satsning på ”Jämställdhetsintegrering i myndigheter” – JiM. Syftet är att bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

– För UKÄ innebär regeringsuppdraget en chans att på allvar integrera ett jämställdhetsperspektiv i all vår utåtriktade verksamhet, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

En plan ska tas fram

UKÄ ska senast den 2 november 2015 redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta och som ska genomföras 2016-2018. Planen ska också beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser.

Den 19 maj fick UKÄ besök av Mikael Almén från genussekretariatet vid Göteborgs universitet. Syftet var att tillsammans med myndighetsledning och representanter från verksamheten tolka uppdraget utifrån UKÄ:s perspektiv.

– Det är av största vikt att myndighetens ledning är engagerad och driver arbetet framåt och Mikael Alméns besök blev ett bra avstamp. Förhoppningen är att UKÄ:s fokus på jämställdhetsfrågorna i förlängningen kommer att leda till att jämställdheten ute på lärosätena främjas, säger Harriet Wallberg.

41 myndigheter är med i satsningen på jämställdhet

41 myndigheter ingår i JiM. Nationella sekretariatet för genusforskning fungerar som stöd och resurs och erbjuder utbildningar och arrangerar nätverksträffar.