Nytt kvalitetssäkringssystem nu på remiss

I dag har regeringen skickat ut förslaget till ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Det nya systemet föreslås bestå av fyra delar; examenstillståndsprövning, utbildningsutvärdering, granskning av lärosätens kvalitetssäkringssystem samt tematiska utvärderingar.

UKÄ ska ansvara för granskningarna som enligt förslaget både ska vara inriktade på kontroll av resultat och på kvalitetsutveckling av högre utbildning.

– Vi har ett tydligt löfte i regeringsförklaringen. Kvaliteten i högskolan ska höjas. Även om svensk högskola generellt sett håller hög kvalitet finns det områden där kvaliteten behöver förbättras. Förslaget på nytt system syftar till att täcka in fler kvalitetsaspekter och fler utbildningar. Regeringen vill också ha ett internationellt accepterat system för att skapa legitimitet för svensk högskoleutbildning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

UKÄ ska ansvara för att vidareutveckla och implementera systemet i samråd med lärosätena och företrädare för studenter och arbetsliv. UKÄ är en av cirka 60 remissinstanser. Utredningen har letts av Harriet Wallberg.