Studentklagomål på agendan för internationell konferens

Varje år anordnar det europeiska nätverket för studentombudsmän ENOHE en konferens för de som arbetar med klagomålshantering på universitet och högskolor i Europa. 2015 går konferensen av stapeln i Innsbruck den 28-30 maj.

Mikael Herjevik, biträdande avdelningschef på UKÄ:s juridiska avdelning, besökte förra årets konferens i Warszawa.

– Studenternas klagomål ger många gånger viktig information om hur högskolor kan förbättra och utveckla sin verksamhet. Konferensen erbjuder ett internationellt forum för erfarenhetsutbyte för de som arbetar med frågan på de europeiska lärosätena, säger Mikael Herjevik.

Konferensen i Warszawa innehöll ett brett spektra av teman. Bland annat diskuterades metoder för konfliktlösning.

– Det är väldigt olika hur man hanterar studenternas klagomål, inte bara i olika länder utan även mellan lärosätena i samma land. Men högskoleutbildning är internationell till sin karaktär och många frågor är gemensamma för flera olika länder, fortsätter Herjevik.

– Det är också intressant att se hur ambitiöst man ser på klagomålshanteringen i vissa länder. I England finns exempelvis en central klagomålsmyndighet medan det i Spanien är obligatoriskt med lokala studentombudsmän vid universitet och högskolor. I några länder finns det även ombudsmän för de anställda på lärosätena, berättar Mikael Herjevik.

2015 års konferens har temat ”30 years of Solitude? European University Ombudsmen´s Pioneering Past, Confident Present, Challenging Future”.