UKÄ planerar granskning av individuella studieplaner för doktorander

UKÄ:s juridiska avdelning kommer under hösten 2015 att genomföra en stickprovsgranskning av de individuella studieplaner som enligt högskoleförordningen ska upprättas för alla doktorander.

– En av anledningarna till att vi gör den här granskningen är att de individuella studieplanerna är tänkta att ingå som underlag i UKÄ:s kommande kvalitetsutvärderingar av forskarutbildningar. I vår tillsynsverksamhet ser vi ibland brister i hur studieplanerna hanteras på universiteten och högskolorna. Därför vill vi följa upp detta, men den här stickprovsgranskningen är alltså inte en del av kvalitetsutvärderingarna, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand.

Mer information om hur och när granskningen kommer att gå till kommer under senvåren 2015.