Test av ny utvärderingsmodell för forskarutbildning

Ett nytt system för utvärdering av forskarutbildning är ute på remiss. Under våren 2015 startar UKÄ ett antal pilotutvärderingar för att testa hur den nya metoden fungerar på såväl små som stora utbildningar inom olika områden.

Utvärderingarna omfattar naturvetenskap, teknik,medicin, humaniora, samhällsvetenskap och konstnärlig forskning, samt ett antal tvär- och/eller mångvetenskapliga utbildningar. Hösten 2016 planeras utvärderingarna av forskarutbildningen starta i stor skala.

”Modellen för utvärdering av utbildning på forskarnivå ligger helt i linje med det förslag till nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem för högre utbildning som jag har lagt fram, och planen är att modellen för forskarnivån ska integreras i detta övergripande system när det är på plats”, säger universitetskansler Harriet Wallberg.