UKÄ ny medlem i ECA

I dag fattade The European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA) beslut om att bevilja UKÄ:s ansökan om att bli medlem.

– Det är viktigt för UKÄ att delta och samverka i flera olika internationella nätverk. ECA blir därför en ny viktig plattform för oss framöver, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

ECA arbetar främst med att underlätta ömsesidigt erkännande av kvalifikationer inom särskilda gemensamma utbildningsprogram, främja internationalisering av högre utbildning samt verka för erfarenhetsutbyte kring metoder och tillvägagångssätt mellan olika kvalitetssäkringsorganisationer.

ECA bildades 2003 och är en organisation inom ackreditering och extern kvalitetssäkring av högre utbildning. De har idag 15 medlemmar från 11 länder.