Över 2 000 utbildningar har fått sina omdömen

Under 2011 till 2014 har kvaliteten på cirka 2 100 utbildningar utvärderats. Över 1 300 externa bedömare har varit anlitade av UKÄ.

– Det har varit ett omfattande arbete, både för lärosätena, alla bedömare och för oss, säger Karin Järplid Linde, tf. chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning. Lärosäten med ifrågasatta utbildningar har tagit utvärderingarna på allvar och antingen valt att satsa för att förbättra eller beslutat sig för att lägga ner utbildningen. Det har resulterat i att vi inte har behövt dra in något examenstillstånd.

Nu startar UKÄ ett arbete med att analysera den här utvärderingscykeln utifrån olika perspektiv.

– Syftet med analyserna är att ge återkoppling till lärosätena och till oss själva. De blir ett bra och viktigt underlag i metodutvecklingsarbetet av nästa utvärderingssystem, säger Karin Järplid Linde.

– Under nästa år kommer vi också att följa upp de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet under 2014.

Av 2 092 utvärderade utbildningar:

  • 354 (17 procent) har fått omdömet bristande kvalitet
  • 1242 (59 procent) har fått omdömet hög kvalitet
  • 298 utbildningar (14procent) har fått omdömet mycket hög kvalitet


Vad händer efter uppföljning?

  • 155 utbildningar (7 procent) som fick omdömet bristande kvalitet har efter uppföljning fått omdömet hög kvalitet
  • 43 utbildningar (2 procent) som fick omdömet bristande kvalitet har lagts ner av lärosätena själva.

Siffrorna kommer att förändras eftersom alla uppföljningar av utbildningar som fick omdömet bristande kvalitet inte är genomförda ännu. Siffrorna är hämtade den 27 oktober 2014.