Nyttan i fokus för UKÄ:s omvärldsanalyser

– UKÄ:s första omvärldsanalys kommer efter sommaren och handlar om framtida studentströmmar med ingång i den ekonomiska krisen i Europa och hur den påverkar den svenska högskolan. Det säger Anna Lundh, utredare på UKÄ:s analysavdelning och ansvarig för arbetet med omvärldsanalyser på myndigheten.

– Begreppet omvärldsanalys används ibland för sådant vi kallar omvärldsbevakning, menar Anna Lundh. Omvärldsbevakning kan betraktas som ett spårande och insamlande av information som sedan sprids. Men då får man sällan med framtidsperspektivet. Vi har valt att istället lägga vårt fokus på analys och använder resultatet av våra spaningar till att försöka hitta trender som påverkar en fråga. Vi ska analysera trenderna till exempel utifrån vilka motkrafter som finns och utifrån hur sannolikt det är att trenderna påverkar utvecklingen.

Högskolesektorn är målgrupp

Målgruppen för UKÄ:s omvärldsanalyser är högskolesektorn.

UKÄ har en liten intern omvärldsgrupp med medarbetare från varje avdelning som ska bevaka och även samla upp intressanta nyheter som kollegorna hittat och återföra dessa till gruppen. Vid mötena diskuterar man spaningar och ser om det går att identifiera trender och händelser som är signifikanta för sektorn.

– Vi ska inte göra ett dubbelarbete – mycket görs redan i sektorn – utan vi försöker hitta vår nisch. Efter att ha talat med personer inom högskolesektorn kan vi konstatera att det område som är minst bevakat är internationella trender och policies och vilka konsekvenser dessa kan få i Sverige, säger Anna Lundh.

– UKÄ:s analyser ska innehålla vetenskapligt belagda internationella trender med ett framtidsperspektiv på 5-7 år och de områden vi söker trender inom är politik, ekonomi, samhälle och teknik, fortsätter hon.

Hon berättar också att det finns ett nätverk för dem inom högskolesektorn som sysslar med omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Nätverket som träffas med jämna mellanrum har även en grupp på LinkedIn.

– Den här veckan träffades nätverket på KTH för årets konferens. Konferenserna erbjuder utmärkta möjligheter ta reda på vad omvärldsanalytikerna vid lärosätena arbetar med och vilka frågor som är aktuella hos dem. Där går det även att fånga upp idéer om vad UKÄ kan bidra med. Det är alltid mycket givande att prata med personer i sektorn.

Ska belysa nationella konsekvenser

– Nyttigheten är i fokus för de analyser som ska göras och de ska belysa nationella konsekvenser, men inte vara konsekvensanalyser som visar hur trender påverkar en speciell organisation. Det kan vi inte veta. UKÄ:s analysuppdrag är inte att vara normerande.

Det är en utmaning att hitta frågor att analysera, men enligt Anna Lundh kan UKÄ:s egna statistiskt baserade analyser, eller sådana gjorda tillsammans med SCB, och utredningar vid analysavdelningen och juridiska avdelningen vara till nytta. De kan identifiera frågor och förändringar över tid som kan ge idéer till omvärldsanalyser. Även processer och resultat kring utvärderingsverksamheten kan ge uppslag.

– Omvärldsanalyser används framför allt som beslutsunderlag – förhoppningsvis kan vi bidra med en del analyser som kan ingå i beslutsunderlaget för universitet och högskolor. Jag tror att vi kommer att få intressanta synpunkter samt förslag på och idéer om hur vi ska gå vidare efter det att vår första analys publicerats, avslutar Anna Lundh.