Nytt utredningsuppdrag för Lars Haikola

Universitetskansler Lars Haikola ska utreda vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns.

Regeringen meddelade i dag att de tillsätter en utredning om högskolans utbildningsutbud. Utredare blir universitetskansler Lars Haikola. Universitet och högskolor i Sverige ansvarar själva för vilka utbildningar lärosätet ska erbjuda och hur de ska läggas upp. Detta är i grunden en bra princip, men det finns behov av att se över utbildningsutbudet på nationell nivå för att få en sammanhållen bild, menar regeringen.

Utredningen ska bland annat bedöma om utbildningsutbudet är väl avvägt i förhållande till kvalitetskrav, studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov samt överväga om det behövs förändringar av utbildningsutbudet för att bättre möta framtidens behov.

Uppdraget ska redovisas den 15 oktober 2015. Lars Haikolas förordnande som universitetskansler går ut hösten 2014 men utredningen innebär att Lars Haikola lämnar posten som universitetskansler redan i juni 2014.