ENQA skjuter upp granskning av utvärderingssystemet

ENQA:s styrelse har accepterat UKÄ:s begäran att skjuta upp granskningen av den svenska utvärderingsmodellen. Det innebär att det svenska medlemskapet kommer att upphöra i september i år men ENQA påpekar att UKÄ kan fortsätta ha en relation till den europeiska organisationen genom att ansöka om att bli affiliate.

Sverige är för närvarande full member under review eftersom det svenska systemet med fokus på resultat skiljer sig från ENQA:s sätt att se på kvalitetsgranskning. ENQA skulle därför genomföra en granskning av det svenska kvalitetsutvärderingssystemet i år för att ta ställning till fortsatt status för medlemskapet. UKÄ har dock begärt att denna granskning skulle skjutas upp och äga rum när den nya metoden för kvalitetsgranskning kommit i bruk 2015, och under tiden fortsätta som full member under review.

ENQA:s styrelse har förståelse för att en ny granskning bör omfatta den nya metoden. Styrelsen anser dock att en granskning bör genomföras när det finns tydlig erfarenhet av den nya modellen , och det kommer att dröja ett par år. En förlängning av nuvarande medlemsstatus är inte möjlig men däremot att ansöka om att bli affiliate.

– Vi ser fördelar med styrelsens beslut och de skäl de anför. Vi tycker det är angeläget att ansöka om fullt medlemskap på det nya renoverade systemet och det finns inga omfattande resultat att studera förrän efter ett par år, säger universitetskansler Lars Haikola.

– Vi kommer därför att ansöka om att bli affiliate i ENQA. Den statusen kommer inte att ge oss rösträtt i ENQA man annars är det inga skillnader jämfört med nuvarande roll. Vi ser fram emot en förnyad prövning om två år, säger Lars Haikola.

ENQA är en europeisk utvärderingsorganisation. Förkortningen står för the European Association for Quality Assurance in Higher Education.