UKÄ skjuter upp sin ansökan till ENQA

– UKÄ kommer att ansöka om fullt medlemskap i ENQA när den nya utvärderingsmodell som nu utvecklas är i bruk. Det säger universitetskansler Lars Haikola.

Sveriges är för närvarande "full member under review" i den europeiska utvärderingsorganisationen the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). UKÄ kommer att ansöka om att denna status förlängs i väntan på att det nya utvärderingssystemet går att bedöma. Utvecklingsarbetet med en reviderad metod pågår för närvarande och en ny modell ska gälla från 2015.

– Vi kan redan nu se indikationer på att den nya metoden kommer att innehålla förändringar jämfört med nuvarande system. Fokus är fortsatt på resultat men metoden kommer både att breddas och fördjupas. Vi justerar utifrån de omfattande erfarenheter som vi kunnat dra hittills, säger Lars Haikola.

Metodutvecklingsarbetet går vidare under våren och bland annat ingår en rad möten med externa intressenter. Möten planeras in med bedömare, samordnare på lärosäten för självvärderingar, SFS, arbetslivsrepresentanter, SUHF och UKÄ:s vetenskapliga råd och referensgrupp.

– Det är mycket viktigt att lyssna på alla olika intressenter eftersom vi självklart strävar efter en metod som leder till en hög kvalitet på utbildningarna och accepteras av sektorn, säger Lars Haikola. Vi lägger stor vikt vid det internationella utbytet och samtalet och kommer att aktivt delta i olika fora för att lära av och inspireras av hur andra länder utvecklar sina kvalitetsutvärderingssystem.

– Vi kommer att följa de kommande diskussionerna inom ENQA. Det hade dock varit märkligt att be ENQA bedöma vårt nuvarande system som under hösten kommer att avslutas.