Granskningar av högskolans effektivitet

UKÄ publicerar statistik om hur universiteten och högskolorna utnyttjar sina resurser. Att granska effektiviteten inom högskolan är en av ämbetets större uppgifter.

Resultaten presenteras på olika sätt. På vissa områden görs mer omfattande effektivitetsanalyser men i många fall presenteras uppgifter som kortare "effektivitetsfakta". I dessa faktaunderlag ges en kortfattad presentation av statistiken.