"Vi granskar att lärosätena själva kvalitetssäkrar sin forskning"

Kristina Tegler Jerselius är projektledare för UKÄ:s utökade uppdrag med att granska lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Vi ställde tre frågor till henne om vad UKÄ:s uppgift egentligen innebär.