UKÄ siktar mot ENQA

UKÄ startar nu processen för att återigen kunna ingå i ENQA, The European Association for Quality Assurance in Higher Education. Första steget är att genomgå en extern utvärdering för medlemskap.

Anders Söderholm och Karin Järplid Linde

Anders Söderholm och Karin Järplid Linde

ENQA är en paraplyorganisation som består av nationella kvalitetssäkringsorganisationer. För att få vara medlem i ENQA måste man tillämpa ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, som är gemensamma standarder och riktlinjer för hur högre utbildning ska kvalitetssäkras.

Viktigt följa gemensamma principer

Anders Söderholm, GD för UKÄ, och Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning, ser båda fram emot arbetet som nu inleds.

– Vi vill självklart att det svenska kvalitetssäkringssystemet ska leva upp till och följa de grundprinciper som överenskommits i Europa, därför är det viktigt att vi är med i ENQA. Att vi har ett kvalitetssäkringssystem som följer ESG är viktigt både för UKÄ och för lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete, säger Karin Järplid Linde.

Enligt Karin Järplid Linde handlar det ytterst om legitimiteten för svensk högre utbildning.

– Det är också en viktig signal att vi vill vara en del av Europa, säger Karin Järplid Linde.

Nya systemet kvalitetsdrivande

Anders Söderholm håller med och pekar på att när det kvalitetssäkringssystem som nu används utformades så fanns hela tiden perspektivet med att det ska leva upp till de europeiska gemensamma riktlinjerna.

– Vi har utformat ett system som skapar tillit till lärosätenas förmåga att säkra sin kvalitet och vår roll att granska detta. Det system vi har nu är i hög grad kvalitetsdrivande vilket är en viktig komponent, säger Anders Söderholm.

–Ytterligare en sak att nämna är att i och med att forskning nu ingår i vårt uppdrag så blir kvalitetssäkringssystemet ännu mer komplett. Vi är dessutom lite av en förebild i Europa eftersom det inte är så vanligt att forskning är integrerat som en del av granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkring, säger Anders Söderholm.

ENQA, The European Association for Quality Assurance in Higher Education, skapades år 2000 och är ett europeiskt nätverk för att främja kvalitetssäkring av högre utbildning. ENQA har tagit fram gemensamma standarder och riktlinjer för hur högre utbildning ska kvalitetssäkras samt för hur kvalitetssäkringsorganisationernas verksamhet bör bedrivas. Dessa går under namnet ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

ESG syftar till att skapa enhetlighet mellan länder. De är ett viktigt komplement till bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet.

UKÄ:s föregångare Högskoleverket blev fullvärdig medlem i ENQA 2006. Högskoleverket blev 2012 prövad på nytt, varvid det framkom att den nya utvärderingsmetod för svenska högskolor och universitet som verket infört 2011, inte följde riktlinjerna ESG. ENQA:s kritik resulterade i att Högskoleverket, alltså nuvarande UKÄ, förlorade sitt medlemskap i ENQA.