UKÄ vill ha dialog med lärosäten om pedagogisk utveckling

Strax efter sommaren fick UKÄ regeringsuppdraget att följa upp det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitet och högskolor. Det handlar om att ge en nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling samt genomföra fördjupningsstudier av verksamhet och resultat.

— Det är ett spännande uppdrag. Pedagogisk utveckling är en viktig faktor för kvaliteteten på högre utbildning. Vi hoppas självklart kunna arbeta ihop med lärosätena på olika sätt i uppdraget men även ha dialog med flera olika organisationer och myndigheter som arbetar inom området, säger Andrea Amft, projektledare för regeringsuppdraget.

— Frågor vi bland annat ska titta på är hur modern högskolepedagogik ser ut idag, hur den förmedlas och hur lärosätena utvecklar sin pedagogik så att den ligger i fas med de krav som ett modernt samhälle ställer. Ett av uppdragets mål är exempelvis att fler lärosäten ska arbeta aktivt med att synliggöra och utveckla personalens pedagogiska kompetens och att det bedrivs mer forskning på området, säger Andrea Amft.

Presenterar uppdraget på NU2018

UKÄ kommer att presentera uppdraget på NU2018, en konferens som vänder sig till alla som är engagerade i högre utbildning. Syftet med NU (Nätverk och Utveckling) är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. På konferensen kommer UKÄ att presentera regeringsuppdraget och inhämta synpunkter från lärare och lärosäten om hur uppdraget kan bedrivas.

— Det handlar om att få inspel från lärosätena om vad som är viktigt, hur vi ska ta oss an uppdraget, hur lärosätena, lärare, studenter och andra intressenter vill kommunicera med oss i projektet och vilka frågor vi borde fördjupa oss i, säger Andrea Amft.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2019.

UKÄ:s programpunkt på NU2018
Plats: Aros Congress Center (ACC), Munkgatan 7, Västerås
Datum/tid/lokal: Den 10 oktober, kl.14.30-15.30, session B4, rum 204, samt den 11 oktober, kl. 08.30-09.30, session C1, rum 203.