Hitta granskningsresultat i Högskolekollen

UKÄ lanserar nu e-tjänsten Högskolekollen där du enkelt kan söka fram resultat från våra kvalitetsgranskningar och prövningar av examenstillstånd. En kunskapsbank om kvaliteten i svensk högskola!

– Det är viktigt att vi når ut med resultaten från våra kvalitetsgranskningar på ett lättillgängligt och öppet sätt. Det ska vara enkelt att få en bild över kvaliteten inom högskolan, säger Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning.

Högskolekollen innehåller resultat inom det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning som drog igång förra året och pågår till och med 2022. Här kan man söka fram alla granskningar som har gjorts eller snäva in sökningen på en specifik granskning på ett visst lärosäte. Besökaren kan också välja att söka fram granskningar utifrån vilket omdöme som de har fått.

Ett verktyg för lärosätena

– Vi granskar för utveckling. Universiteten och högskolorna har ett stort eget ansvar att deras verksamhet håller hög kvalitet. Vi hoppas och tror att Högskolekollen blir ett användbart verktyg och ett viktigt stöd för lärosätena i det egna utvecklingsarbetet. Här hittar de bland annat goda exempel och kan dra lärdomar, säger Karin Järplid Linde.

UKÄ publicerar därför även lärosätets självvärdering eller ansökan om det gäller en examenstillståndsprövning.

– Vi har sett en stor efterfrågan på att även dessa underlag ska bli tillgängliga. De fungerar som ett stöd för lärosäten som står inför en kvalitetsgranskning eller som planerar att ansöka om ett examenstillstånd.

Högskolekollen är också ett verktyg för studenter och blivande studenter som vill ta reda på hur det står till med kvaliteten.

– Vi är angelägna om att Högskolekollen ska vara lättillgänglig för många grupper. Den ger en snabb överblick, men den som vill kan också klicka sig vidare och fördjupa sig ordentligt i de olika bedömningsområdena i bedömargruppernas yttranden.

Blir enklare att följa processen

UKÄ:s uppföljningar kommer också att läggas in i Högskolekollen. Det kan handla om en uppföljning av en utbildning som fått omdömet "ifrågasatt kvalitet". Besökaren kan snabbt se vad uppföljningen har lett till. Alla beslut inom en granskning ligger på samma ställe för att processen ska bli enkel att följa.

Högskolekollen blir en levande e-tjänst i flera år framåt. Den fylls på med resultat allt eftersom de blir klara. I nuläget finns beslut om kvaliteten på cirka 50 forskarutbildningar. En tematisk utvärdering om lärosätenas arbete med hållbar utveckling har också genomförts. Ansökningar om examenstillstånd som har prövats enligt det nya kvalitetssäkringssystemet kommer också att finnas i Högskolekollen.

– De första granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete kommer i början av nästa år. Då är också en omfattande granskning av alla grundskollärar- och förskollärarutbildningar klara. Vi ser fram emot att se Högskolekollen växa och bli en viktig kunskapsbank, säger Karin Järplid Linde.

Till Högskolekollen