Välbesökt upptaktsmöte om utvärdering på forskarnivå 

Den 10 april arrangerade UKÄ ett upptaktsmöte inför utvärderingen av 34 forskarutbildningar inom fyra forskningsämnen. Lärosätena har nu drygt två månader på sig att skriva sina självvärderingar och lämna in underlagen till UKÄ innan bedömargruppens arbete kör igång i juni.

Vid mötet gav UKÄ information om genomförandet av utvärderingen. Denna gång utvärderas utbildningar inom forskningsområdena:

  • Litteraturvetenskap
  • Design
  • Musik
  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samtliga lärosäten som har utbildningar som ingår i utvärderings­omgången hade inbjudits att delta på upptaktsmötet.

Närmare 50 personer deltog och flera följde mötet via webbsändningen på UKÄ:s hemsida där det nu finns reprissändningar av alla presentationer på mötet.

Förbättringar underlättar utvärderingen

Under 2016 genomförde UKÄ pilotutvärderingar på forskarnivå och skarpa utvärderingar drog igång i det nya systemet 2017. Utifrån erfarenheter från dessa utvärderingar, synpunkter från lärosätena, bedömarna och referensgrupper, har UKÄ gjort en del förändringar i vägledningen för utvärdering av forskarutbildning. Bland annat har antalet bedömningsgrunder minskats.

– Jag tror att lärosätena känner sig mer trygga nu, både med systemet och hur utvärderingarna av forskarutbildning går till eftersom det är andra gången forskarutbildningen utvärderas i skarpt läge. Vägledningen har också blivit mer tydlig och logisk, säger Susanna Lindenskoug, utredare på UKÄ.

Många granskningar av forskarutbildningar de närmaste åren

Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige kommer att granskas av UKÄ mellan 2017 och 2022.

Under 2018 utvärderas följande forskarutbildningar:

  • Litteraturvetenskap: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet
  • Design: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, KTH, Umeå universitet
  • Musik: Luleå tekniska universitet, Lunds universitet
  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi: Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mälardalens högskola, Stiftelsen Högskolan i Jönköping.